Podłączenie do internetu

Najczęściej zadawane pytania

Dodanie nowego sterownika w wersji 2.1 / 2.4 do platformy eSterownik.pl

W celu dodania sterownika do platformy eSterownik.pl należy wcześniej podłączyć sterownik do sieci lokalnej z dostępem do Internetu. Jeżeli nie podłączyłeś swojego sterownika do sieci lokalnej, musisz wykonać ten krok zanim dodasz sterownik do platformy eSterownik.pl. Należy równiż zarejestrować konto użytkownika na platformie.

Po zalogowaniu się do platformy wybieramy opcję dodania nowego urządzenia

Po kliknięicu wybieramy interesujący nas typ sterownika, po kliknięciu pokazuje się formularz 

Podajemy nazwę pod jaką sterownik będzie widoczny na liście naszych urządzeń - oraz na liście Zdalny dostęp (jeżeli ustawimy sterownik jako widoczny publicznie).

Poniżej mamy ukazane informacje, jakie należy wpisać za pomocą panelu operatorskiego do sterownika.

Ustawiamy wybrane parametry w sterowniku przechodząc do sekcji Internet na panelu operatorskim sterownika:

  • przytrzymujemy klawisz OK
  • przyciskami góra / dół wybieramy Internet i naciskamy OK
  • wpisujemy Identyfikator
  • sprawdzamy czy zgadza się Adres IP oraz Port serwera

Powyższe parametry możemy również wprowadzić poprzez panel WWW sterownika po zalogowaniu się (domyślnie admin, admin). Następnie przechodzimy do zakładki Ustawienia->Internet -> Zdalne połączenie z serwerem i przepisujemy IdentyfikatorAdres IP serwera oraz Port serwera.

Na platformie eSterownik.pl klikamy przycisk Dodaj urządzenie - pojawi się nastepujący komunikat:

Łączenie ze sterownikiem może potrwać od 5 do 60 sekund. W przypadku gdyby sterownik nie chciał się połączyć, należy sprawdzić jego połączenie z siecią lokalną (polecenie ping lub zalogowanie się lokalnie przez przeglądarkę internetową) oraz połączenie sieci z internetem. Należy również sprawdzić poprawność wprowadzonych danych w sterowniku.