Podłączenie do internetu

Najczęściej zadawane pytania

Podłączenie sterownika w sieci lokalnej

W sterowniku należy ustawić parametry sieci lokalnej do której jest podłączony. Jeżeli nie znamy parametrów sieci, możemy je sprawdzić używając Wiersza poleceń (system Windows) lub Terminal (Linux lub MacOS) i wykonać polecenie ipconfig (Windows), ifconfig (Linux, MacOS). Efekt wykonania tego polecenia znajduje się na poniższej ilustracji.

Potrzebne dane są zaznaczone w kółku.

W sterowniku ustawimy taką samą wartość dla Maski i Bramy domyślnej, Adres IP musi być inny. W celu znalezienia wolnego adresu IP zmieniamy ostatnią wartość odczytanego adresu na dowolną z zakresu 1-254, z wyłączeniem adresu IP uzyskanego w poprzednim kroku oraz adresu Bramy domyślnej.

W celu sprawdzenia czy wybrany adres IP jest już zajęty, należy wykonać polecenie ping WYBRANY_ADRES_IP (dla adresu IP 192.168.0.69 polecenie będzie wyglądać następująco: ping 192.168.0.69).

Jeżeli efekt wykonanego polecenia będzie wyglądał następująco:

oznacza to, że wybrany adres jest już zajęty i musimy przetestować inny, jeżeli natomiast wynik będzie wyglądał jak poniżej:

oznacza, że wybrany adres jest dostępny i może zostać użyty przy konfiguracji sterownika.

Ustawiamy wybrane parametry w sterowniku przechodząc do sekcji Internet na panelu operatorskim sterownika:

  • przytrzymujemy klawisz OK
  • przyciskami góra / dół wybieramy Internet i naciskamy OK
  • wpisujemy Adres IP, Brama oraz Maska

 Po wpisaniu wszystkich parametrów, oraz podłączeniu sterownika kablem RJ45 do routera (switcha) możemy przetestować połącznie wpisująć adres IP (ustawiony w sterowniku) w pasku adresu przeglądarki internetowej. Po wpisaniu http://ADRES_IP (w naszym przykładzie http://192.168.0.69) i zatwierdzeniu powinno pokazać się okno logowania do Panelu WWW sterownika eCoal.pl / bruli.pl. Logujemy się używając domyślnego loginu admin oraz hasła admin.