Platforma eSterownik.pl

Najczęściej zadawane pytania

Udostępnianie urządzenia

Platforma eSterownik.pl umożliwia udostępnienie własnych urządzeń innym użytkownikom platformy. Możemy wybrać komu i z jakimi uprawnieniami udostępnimy nasz sterownik.

Aby udostępnić sterownik należy zalogować się do platformy eSterownik.pl i przejść do listy naszych urządzeń.

Na liście urządzeń przy interesującym nas urządzeniu klikamy ikonę opisaną jako Modyfikuj

Po kliknięciu pokaże się następujący widok

Klikamy w przycisk DODAJ UPRAWNIENIA i w wyskakującym oknie podajemy niezbędne dane do udostępnienia sterownika.

Podajemy login użytkownika, któremu chcemy udostępnić sterownik oraz wybieramy poziom uprawnień.

Dostępne poziomy uprawnień to:

  • użytkownik - tylko odczyt
  • administrator - odczyt i zapis
  • właściciela (pełne z wyłączniem niektórych funkcjonalności)