Podłączenie do internetu

Najczęściej zadawane pytania

Dodanie nowego sterownika w wersji 3.5 do platformy eSterownik.pl

W celu dodania sterownika do platformy eSterownik.pl należy wcześniej podłączyć sterownik do sieci lokalnej z dostępem do Internetu. Sterownik podłączamy, korzystając z przewodu zakończonego z obu stron wtyczkami RJ45, korzystając z portu Ethernet w sterowniku oraz wolnego portu w routerze lub switchu w sieci lokalnej.

Jeżeli nie mamy możliwości połączenia sterownika bezpośrednio z routerem / switchem możemy wykorzystać dodatkowe urządzenia takie jak RangeExtender (np. ASUS RP-N12, TP-LINK TL-WA850RE) lub urządzenia oferujące tryb pracy AccessPoint Client. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z tego typu urządzeń może wymagać dodatkowej konfiguracji według instrukcji wybranego urządzenia.

Domyślnie w sterowniku włączona jest opcja uzyskania adresu IP z serwera DHCP. Na wyświetlaczu - okno statusu Sieć (Instrukcja obsługi 3.2.6: Sieć) pojawi się aktualnie przydzielony adres IP dla sterownika.

 

Poprawnie przydzielony adres IP i aktywne połączenie z siecią Internet będzie sygnalizowane napisem Online w prawym górnym roku ekranu. Jeśli w lokalnej sieci nie ma aktywnego serwera DHCP, należy ręcznie ustawić adres IP, maskę oraz bramę (Instrukcja obsługi 4.7: Internet).

Należy pamiętać, że przed dodaniem urządzenia należy zarejestrować konto użytkownika na platformie eSterownik.pl

Następnie w przeglądarkę internetową, w pasku adresu należy wpisać adres IP sterownika, który można odczytać z panelu – ekran Sieć.

UWAGA! Urządzenie (komputer, telefon), na którym wpisujemy w przeglądarce internetowej adres IP sterownika, musi być połączone z tą samą siecią lokalną (routerem), do której podłączyliśmy nasz sterownik.

Po wpisaniu i zatwierdzeniu adresu należy podać login i hasło do zalogowania. Domyślna nazwa użytkownika to: root, domyślne hasło: root.

Po zalogowaniu na lokalną stronę www sterownika należy w zakładce Parametry ogólne pole eSterownik.pl kliknąć przycisk Powiąż z kontem (Wykonaj polecenie).

UWAGA! Jeżeli zakładki są niewidoczne, to znaczy, że pełne otwarcie strony blokuje program antywirusowy zainstalowany na komputerze. W takiej sytuacji należy tymczasowo wyłączyć antywirusa lub spróbować na innym urządzeniu bądź telefonie.