Sterowniki 3.5

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służą rączki w zakładce zadawania temperatury pokojowej?

Rączki/Łapki pozwalają na zmianę zadanej temperatury pokojowej niezależnie od ustawień programatora.

Pierwsza od lewej (w niektórych wersjach występuje z symbolem nieskończoności) służy do zablokowania wybranej temperatury do ponownego ręcznego odwołania. Jeżeli zaznaczymy rączkę - temperatura będzie utrzymana do następnej ręcznej zmiany.

Rączka +1 oznacza  ustawienie wybranej temperatury na 1 godzinę. Po upływie czasu temperatura powróci do ustawionej w programatorze.

Rączka +2 oznacza  ustawienie wybranej temperatury na 2 godziny. Po upływie czasu temperatura powróci do ustawionej w programatorze.

Przy zmianie temperatury w pokoju bez wybrania żadnej z 3 rączek, zmiana temperatury zostanie utrzymana do kolejnej zmiany wynikającej z ustawiań programatora.