Pytania ogólne

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa regulator pogodowy (krzywe grzania) ?

Włączony regulator pogodowy na przykładzie temperatury zadanej za zaworem:

 

W sterowniku mamy opcję ustawienia dwóch krzywych grzania - dla +10st.C, oraz dla -10st.C (temperatury zewnętrznej)

Na przedstawionym rysunku widać, że krzywą grzania dla -10 ustawiono na 40st., a dla +10 na 30st.

W tym momencie zadawanie temperatury za zaworem polega na poruszaniu się po zielonej linii w zależności od temperatury zewnętrznej. Widać, że np. gdy temperatura na zewnątrz będzie miała wartość 0st.C to temperatura zadana za zaworem wyniesie 35st.

Tak więc ustawiając dwie krzywe grzania tak naprawdę ustalamy położenie dwóch czerwonych kropek na wykresie przez które następnie prowadzona jest "krzywa grzania" określająca aktualną temperaturę zadaną za zaworem na podstawie temperatury zewnętrznej.

Stosowanie regulatora pogodowego jak najbardziej sprawdza się z zaworem mieszającym - im zimniej na dworzu tym puszczamy cieplejszą wodę (np. w grzejniki), a im cieplej na dworzu tym chłodniejsza woda.