Sterowniki 3.5

Najczęściej zadawane pytania

Jak sterować siłownikiem zaworu mieszającego ?

Jeżeli w naszej instalacji posiadamy zawór mieszający 3 lub 4 drogowy oraz zakupiliśmy do niego siłownik to możemy sterować nim za pomocą naszego sterownika.

W pierwszej kolejności podłączamy siłownik, który musi mieć opcję sterowania napięciem 230V AC do płyty głównej naszego sterownika: 

Następnie podłączamy czujnik temperatury za zaworem pod wejście "T1"

Uwaga! Wszystkie operacje przy płycie głównej sterownika robimy na wyłączonym zasilaniu - najlepiej wyciągnąć wtyczkę z gniazdka !

Po włączeniu sterownika należy wejść w menu sterownika, a następnie "Obwód CO1", pierwszy parametr "typ obwodu" musimy zdefiniować jako ".... + zawór 4D ...", aby sterownik w ogóle zaczął brać pod uwagę zawór w instalacji. 

     

Pojawi nam się na ekranie głownym taka strona:

  

Po odpowiednim zdefiniowaniu obwodu CO1 rozwiną nam się parametry odnośnie zaworu 

Najważniejsze jest sprawdzenie czy kierunek otwierania zaworu zgadza się ze stanem faktycznym - czyli jeżeli procenty otwarcia w sterowniku rosną to zawór fizycznie też powinien się otwierać. Najlepiej sprawdzić to w trybie ręcznym klikając ikonkę zaworu  wtedy zacznie się otwierać (procenty będą rosnąć), klikając ponownie zawór się zatrzyma, ponowne kliknięcie spowoduje przejście w zamykanie (procenty będą maleć).

Jeśli kierunek okaże się odwrotny to nie musimy przepinać kabelków tylko w ustawieniach jest opcja zmiany kierunku otwarcia zaworu.

 (zdj. z platformy eSterownik.pl, te same parametry znajdziemy na panelu przy sterowniku)

Czas otwarcia zaworu - informację bierzemy z tabliczki znamionowej siłownika zaworu, Wsp. wzmocnienia - jak duży "skok" wykonuję zawór podczas jednorazowego ruchu (ustawiać raczej od 0,6 do 1,0), Czas rekacji - jak często zawór wykonuje ruch, Histereza pracy zaworu - +/- od temperatury zadanej za zaworem (jeśli temperatura aktualna będzie się mieściła w histerezie to zawór nie wykona żadnego ruchu)

Do ustawienia mamy jeszcze takie parametry:

 (zdjęcie z platformy eSterownik, te same parametry znajdziemy na panelu sterownika)

Powyższe parametry ustawiamy według swoich potrzeb, parametr "zatrzymania pompy po dogrzaniu pomieszczenia" jest aktywny tylko jeżeli mamy czujnik wewnątrz domu, jeżeli wybierzemy opcję "Nie", to po osiągnięciu zadanej temp. wewnątrz domu zawór przejdzie z temperatury zadanej (np. 45st) w temperaturę obniżoną (np. 45st - 5st = 40st), aby dalej nie przegrzewać domu.

Jeśli nie posiadamy czujnika wewnątrz domu to zawór cały czas trzyma się temperatury zadanej za zaworem, mamy opcję w "programatorze temp. za zaworem" ustawić kiedy zawór ma pilnować temp. zadanej, a kiedy przechodzić w obniżoną)

Programator nie działa w przypadku gdy obwód jest z regulatorem pokojowym (czujnikiem wewnętrznym)

Jeżeli mamy czujnik temp. zewnętrznej możemy włączyć regulator pogodowy i sterować temperaturą zadaną za zaworem na podstawie temperatury zewnętrznej ustawiając odpowiednio krzywe grzania. 

 

Chcąc sterować więcej niż jednym siłownikiem zaworu musimy do sterownika dokupić moduł rozszerzeń MR3, dostępny na naszym sklepie: https://sklep.esterownik.pl/kategoria/12