Pytania ogólne

Najczęściej zadawane pytania

Przygotowanie kotła na dłuższy postój

Konserwacja kotła po sezonie grzewczym i wyłączenie go z dalszej
eksploatacji

1. Czyszczenie kotła
a. Wypalić do końca paliwo znajdujące się w zasobniku
b. Dokładne wyczyszczenie: komina, czopucha, wymiennika, wybranie resztek
węgla z podajnika, popiołu z popielnika , zanieczyszczeń z wyczystek
c. Wyczyścić dmuchawę, kanał napowietrzający (przedmuchać sprężonym
powietrzem dmuchawę, retortę)
d. W razie potrzeby uszczelnić retortę

2. Konserwacja podajnika oraz zasobnika na paliwo
a. Podajnik- po dokładnym oczyszczeniu sprawdzić czy nie ma ubytków (dziury) w
podajniku, degradacji ślimaka (ślimak jest elementem podatnym na zużywanie. W
razie oznak zużycia wymienić na nowe elementy
b. Zasobnik – po dokładnym oczyszczeniu zasobnika dokonać oględzin stanu
zasobnika. W momencie zauważenia korozji, oczyścić korodujące miejsce i
pokryć nową warstwą lakieru. Można cały zasobnik od wewnątrz pokryć nową
warstwą farby. Zaleca się stosowanie farb typu Chlorokauczuk. Sprawdzić stan
uszczelki na koszu

3. Sposoby na zapobieganie korodowania wymiennika kotła
• Otworzyć wszystkie drzwiczki w kotle i umożliwić swobodny przepływ
powietrza
• Zamknąć szczelnie wszystkie drzwiczki w kotle i do środka kotła włożyć
pochłaniacz wilgoci
• Pokryć wnętrze kotła olejem