Sterowniki 3.5

Najczęściej zadawane pytania

Jak uruchomić statystyki ?

Prowadzenie statystyk na eSterownik.pl

Jeżeli weszliśmy w statystyki swojego urządzenia na eSterownik.pl i na wykresach zużycia paliwa mamy same zera to znaczy, że nie wprowadziliśmy jeszcze potrzebnych danych, z których będą robione wyliczenia. Kroki, które powinniśmy wykonać.

Krok 1. Zrobienie wpisu o zakupie paliwa.
Wchodzimy w statystyki, w statystykach w zakładkę zdarzenia.
Klikamy, dodaj wpis > zakup paliwa.

Wypełniamy tabelkę zgodnie z poniższymi wskazówkami:
„Data” - Data zakupu paliwa powinna być wcześniejsza niż data pierwszego zasypu, od którego chcemy liczyć statystyki.
„Ilość paliwa” - Ilość kupionego paliwa podajemy w kg.
„Domyślne paliwo” - Zaznaczamy opcje domyślne paliwo, przy wykonywaniu zsypów automatycznie zostanie pobrane paliwo z wybranej puli. Brak wyboru spowoduje, że w statystykach dalej będzie widoczne 0.
„Ilość kg/min pracy podajnika” - Dzielimy ilość zasypanych kilogramów przez uzyskany czas pracy podajnik i otrzymujemy potrzebny parametr. np. 100kg/400 min = 0.25kg/min. Pamiętajmy o użyciu kropki (. ), a nie przecinka przy wpisywaniu współczynnika ( ,).
„Kaloryczność paliwa” - Podawana w MJ, czyli np. 25, a nie 25000
„Wartość całego zakupu” – wartość, za jaką zakupiliśmy paliwo.
„Notatnik” - Notatnik do wykorzystania użytkownika

Przykładowa tabelka zakupu paliwa.
Przyjmując kalibracje podajnika 2400g/10min
Zakup 4 ton pelletu o kaloryczności 18 MJ za kwotę 1600 zł za tonę.

Uwaga! Dodany wpis powinien pojawić się na liście zdarzeń. Jeżeli będzie on nie widoczny należy ustawić odpowiedni zakres dat (1) i (2) tak aby zakres obejmował datę którą wybraliśmy podczas tworzenia wpisu.

Krok 2. Jeżeli nie mamy żadnego wpisu Zasyp paliwa, należy dodać go, klikając przycisk Dodaj wpis w zakładce Zdarzenia.
Następnie uzupełniamy tabelę:
„Ilość paliwa” - wpisujemy ilość taką, jaką zasypaliśmy zasobnik.
„Data” - wpisujemy datę zasypu.
„Rodzaj paliwa” – wybieramy z listy dostępne paliwo.
„Notatka” - notatnik do wykorzystania użytkownika.

Przykładowy Zasyp paliwa

Uwaga! Jeżeli przy wyborze rodzaju paliwa mamy puste pole, to znaczy, że data zasypu jest wcześniejsza niż data wpisu z Zakupem paliwa lub nie ma żadnego wpisu Zakup paliwa.

Uwaga! Jeżeli w trakcie robienia wpisów w statystykach zrobiliśmy błąd, możemy je edytować i wprowadzić poprawki.

Po kilku dniach pracy kotła powinniśmy zobaczyć podobnie wyglądające statystyki.