Kotły pelletowe - sterownik Pello 3.5

Najczęściej zadawane pytania

Jak zrobić kalibrację podajnika?

1. Kalibracja podajnika z zewnętrznym zbiornikiem.
Celem kalibracji jest zmierzenie dawki paliwa podawanego do palnika. W tym celu
należy przygotować pojemnik na pellet i wagą z dokładnością do 10 gram.
1. Przygotuj pojemnik typu wiadro plastikowe czy pusty worek po pelletach.
2. Napełnij rurę podajnika górnego pelletem. W trybie stop: naciśnij dolną belkę z grafikami odbiorników – w nowym oknie naciśnij na ikonę podajnika.
Odczekaj aż podajnik napełni się pelettem i wyłącz go. Wróć do ekranu głównego.
3. Odepnij rurę elastyczną z górnego podajnika od palnika i podstaw przygotowany pojemnik
pod podajnik górny tak, aby pellety z podajnika trafiały do pojemnika.
4. Potrzebna będzie również waga do zważenia wysypanego pelletu. Na wadze zważ pusty
pojemnik i zapamiętaj jego wagę – tarę.
5. Wejdź do menu sterownika.
6. W oknie, które się pojawi, należy nacisnąć ikonę Parametry zaawansowane.
7. Pojawi się kolejne okno, w którym należy przewinąć listę w dół, aż pojawi się pozycja
Kalibracja palnika – naciśnij na ten napis.
8. W kolejnym oknie Kalibracja podajnika naciśnij przycisk start. Rozpocznie się odliczanie
czasu oraz zostanie uruchomiony podajnik górny, napełniając przygotowany pojemnik
pelletem.
9. Po upływie wskazanego czasu podajnik się zatrzyma, a proces odliczania czasu zostanie
zakończony. Automatycznie pojawi się okno Wydajność podajnika po kalibracji.
10. Zdejmij pojemnik ze wsypanym pelletem i zważ na wadze. Odejmij wagę pustego pojemnika
od wagi pojemnika z pelletem. Uzyskaną wartość wprowadź w oknie Wydajność podajnika
po kalibracji. Wagę pelletu podaj w gramach i zatwierdź zielonym przyciskiem
11. Po wprowadzeniu wartości wrócisz do listy w parametrach zaawansowanych. Naciskając
strzałkę w górnym lewym rogu dwa razy, wrócisz do okna głównego.

2. Kalibracja podajnika w kompaktach.
W tym sposobie nie rozpinamy podajnika, jeżeli kalibracja nie jest wykonywana przed pierwszym uruchomieniem to palnik i popielnik powinny być czyste i kocioł wcześniej wygaszony.
1. Przygotuj wagę i pojemnik typu wiadro plastikowe czy pusty worek po pelletach. Zważ pusty pojemnik i zapamiętaj jego wagę - tarę.
2. Napełnij rurę podajnika górnego pelletem. W trybie stop: naciśnij dolną belkę z grafikami odbiorników – w nowym oknie naciśnij na ikonę podajnika.
Odczekaj aż podajnik napełni się pelettem i wyłącz go. Następnie włącz sztoker do momentu jego opróżnienia i oczyść palnik z nagromadzonego pelletu. Wróć do ekranu głównego.
3. Opróżnij szufladę z pelletu i włóż ją z powrotem do kotła.
4. Ponownie załącz. podajnik w trybie stop na 200 sekund. W trybie stop automatycznie zostanie również załączony podajnik wewnętrzny palnika.
5. Po zatrzymaniu podajnika zgarnij pellet do szuflady na popiół następnie załącz podajnik wewnętrzny (sztoker). Zgarnięcie pelletu i załączenie sztokera należy powtarzać do momentu opróżnienia palnika z pelletu.
6. Przesyp pellet do przygotowanego pojemnika i zważ na wadze. Odejmij wagę pustego pojemnika
od wagi pojemnika z pelletem. Uzyskaną wartość pomnóż razy 3 (w sterowniku podajemy wartość dla 10 min, czyli 600 sekund, wykonując próbę rzędu 200 sekund musimy zwiększyć uzyskany rezultat trzykrotnie).
7. Uzyskany wynik wprowadź w gramach w oknie Wydajność podajnika po kalibracji. Parametr znajduje się w parametrach zaawansowanych.
8. Po wprowadzeniu wartości wróć do listy w parametrach zaawansowanych. Naciskając
strzałkę w górnym lewym rogu dwa razy, wrócisz do okna głównego.