Kotły na ekogroszek - sterownik eCoal

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega algorytm spalania grupowego ?

 
 Spalanie paliw stałych w kotle z palnikiem automatycznym jest procesem bardzo trudnym, zarówno ze względu na niejednorodność paliwa pod względem fizycznym np. wielkość cząstek - uziarnienie, jak i zmienność parametrów fizykochemicznych istotnych dla procesów spalania.

Szczególnie trudnym paliwem jest paliwo węglowe, którego właściwości zależą nie tylko od źródła pochodzenia – kopalni, ale nawet od pokładu, z którego jest wydobywane. Proces spalania paliwa węglowego w automatycznych kotłach jest procesem stochastycznym.

W znanych rozwiązaniach w kotłach automatycznych na paliwo stałe dawkowanie paliwa a przez to i spalanie traktowane jest jako proces ciągły. Oznacza to, że podajnik pracuje w regularnych i powtarzalnych cyklach pracy i postoju, a zmiana mocy odbywa się wyłącznie przez zmianę proporcji czasu pracy i czasu postoju podajnika co w żadnym wypadku nie wpływa na regularność powtórzeń.

Wadą podejścia do procesu dawkowania paliwa jako procesu ciągłego – a przez to i spalania – są potężne problemy z dobieraniem proporcji paliwa i powietrza ze względu na procesy stochastyczne procesu spalania oraz to, że podawane są kolejne porcje paliwa w tak niewielkiej odległości czasowej od siebie, że nie można ocenić czy poprzednia dawka uległa dopaleniu. Znaczące wydłużanie czasu między podawaniami zawsze musi się wiązać, dla uzyskania odpowiedniej mocy kotła, ze znaczącym wydłużeniem czasu podawania dawki co powoduje chwilową stratę niezupełnego spalania widoczną w postaci dymu.

W wyniku badań procesów spalania w kotle automatycznym na paliwo stałe nieoczekiwanie stwierdzono, że podejście do procesu dawkowania paliwa – a przez to i spalania – jako procesu impulsowego (dyskretnego) pozwala dokonać oceny, czy poprzednia dawka uległa dopaleniu.

Zmiana traktowania procesu dawkowania paliwa – a przez to i spalania – nie jako procesu ciągłego tylko impulsowego jest zmianą rewolucyjną.

Realizacja nowego sposobu sterowania polega na grupowym powtarzaniu cykli podawania i krótkiego postoju podajnika, po których następuje długa przerwa pozwalająca na dopalenie dostarczonego wcześniej paliwa, a moment dopalenia określany zostaje na podstawie analizy trendów temperatury spalin.
 
Dla ułatwienia obsługi zostało zdefiniowanych 5 mocy (8 kW, 12 kW, 16 kW, 20 kW i 25 kW), z jakimi może pracować kocioł. Każdą z mocy charakteryzuje odpowiednia ilość podawanego paliwa cyklu. Użytkownik musi jedynie dobrać obroty dmuchawy dla wybranych przez siebie mocy.

Algorytm regulatora przełącza kocioł pomiędzy dwoma zdefiniowanymi mocami (między minimalną i maksymalną mocą) w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Wybór dwóch (pary) mocy należy do użytkownika. Jeśli kocioł ma pracować z jedną mocą, należy ustawić moc min i max na taką samą moc.

Parametry podtrzymania pozostają standardowe.

Zaletą nowego podejścia jest optymalizacja procesu spalania paliw stałych dla różnych typów kotłów, różnych podajników i dmuchaw.