Kotły na ekogroszek - sterownik eCoal

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego kocioł nie osiąga temperatury zadanej ?

Sprawdzić poprawność zamontowania czujnika kotła? Jeżeli czujnik nie jest włożony do końca, tylko częściowo, to jest szansa, że wisi w powietrzu, przez co przekłamuje temperaturę nawet o kilkanaście stopni. W tym przypadku należy poprawić montaż czujnika, dodatkowo można czujnik owinąć folią aluminiową/miedzianą, przez co zwiększy się pole styku w kapilarze kotła i przekłamanie temperatury będzie znikome.

Skontrolować jak wygląda palenisko, czy nie jest zapadnięte lub zaczopowane spiekami. Nieprawidłowe spalanie powoduje brak efektywnego nagrzewania kotła. Wprowadzić korekty ustawień, w razie problemów skontaktować się z serwisem.

W zależności od wybranego sposobu spalania należy odpowiednio dobrać moc na palniku, ustawienie parametrów poniżej zapotrzebowania na ciepło będzie skutkowało niedogrzaniem kotła do temperatury zadanej.

W skrajnym przypadku może się okazać, że przyczyną problemu jest zamontowanie kotła o zbyt małej mocy. W celu stwierdzenia takiego problemu konieczne powinniśmy skontaktować się z serwisem.