Platforma eSterownik.pl

Najczęściej zadawane pytania

Dodawanie nowego urządzenia

W celu korzystania z usługi Zdalnego dostępu, należy dodać posiadany sterownik do platformy eSterownik.pl. 

Po zalogowaniu się do platformy wybieramy opcję dodania nowego urządzenia.

Kolejnym krokiem jest wybór posiadanego urządzenia i wykonanie odpowiednich czynności