Platforma eSterownik.pl

Najczęściej zadawane pytania

Jak skonfigurować powiadomienia dla sterowników 3.5

Aby dodać lub zmienić konfigurację powiadomień sla sterowników 3.5 należy być zalogowanym na platformie eSterownik.pl

Po zalogowaniu przechodzimy do listy urządzeń

Na liście urządzeń przy interesującym nas urządzeniu klikamy ikonę opisaną jako Przejdź do urządzenia

W nowym oknie otworzy się strona do zarządzania sterownikiem. Z menu dostępnego po lewej stronie wybieramy opcję Powiadomienia

Po kliknięciu pokaże się następujący widok

Z tego ekranu możemy dodać powiadomienia email / SMS klikając przycisk Dodaj rekord (numer 1) lub włączyć / wyłączyć powiadomienia PUSH (numer 2). Należy pamiętać, że powiadomienia PUSH można włączyć będąc właścielem sterownika. Jeżeli sterownik został nam udostępniony przycisk ten będzie niedostępny.

Należy pamiętać, że powiadomienia PUSH są dostępne tylko w aplikacji mobilnej. Jeżeli aplikacja nie jest używana włączenie / wyłączenie wiadomosci PUSH nie będzie miało żadnego efektu.

Klikając w przycisk Dodaj rekord pokaże nam się formularz pozwalajacy na konfigurację powiadomień email / SMS.

Jeżeli chcemy dodać powiadomienie SMS, musimy wybrać które z alarmów mają być wysyłane w momencie ich wystąpienia.

Po poprawnym zapisaniu formularza zobaczymy dodany wpis na liście.